Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

RBK-Media Oy (jäljempänä “RBK-Media)
Kalastajankuja 10 D75
02230 Espoo

Y-tunnus: 2269166-6

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kuisma Pesola

Rekisterin nimi

Livegamers verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään RBK-Median ja sen ylläpitämän Livegamers verkkopalvelun käyttäjien väliseen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään, käyttäjien tunnistamiseen ja RBK-Median liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja sekä tunnistamistietoja voidaan käyttää RBK-Median ja Livegamers verkkopalvelun käyttäjän väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Käyttäjällä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot Livegamers verkkopalvelun käyttäjistä:

Henkilötiedot

 1. Etunimet ja sukunimi
 2. Matkapuhelinnumero
 3. Sähköpostiosoite
 4. Muut asiakkaan antamat tiedot
 5. Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä viestinnän tallennus
 6. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Käyttötiedot

 1. Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 2. Käynnit Livegamers verkkopalvelussa ja toimet palvelussa (käyttäjänimi, aika, käytetty toiminto, pelien kulku ja lopputulokset sekä IP-osoite)
 3. Käyttäjän palveluun toimittama aineisto ja sen sisältö
 4. Konekohtainen ID (tietokonekohtainen tunnus, jolta käyttäjä on viimeiseksi kirjautunut palveluun)
 5. Ostotapahtumat (käyttäjänimi, ostettu tuote/palvelu, aika, puhelinnumero ja peli/turnaus, johon käyttäjä on osallistunut)
 6. Tiedot mahdollisista väärinkäytöksistä tai palvelua koskevien ohjeiden rikkomisesta
 7. Muu yhteydenpito RBK-Median ja käyttäjän välillä

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys

RBK-Media ei tarkista käyttäjän antamia tietoja. Käyttäjällä on palveluun sisään kirjauduttuaan mahdollisuus tutustua käyttäjätietoihin ja korjata, poistaa sekä lisätä talletettavia tietoja. Käyttäjä voi myös ilmoittaa mahdollisista muutoksista, korjauksista taikka poistamisesta Livegamers palvelun asiakaspalveluhenkilöstölle. Käyttäjällä ei ole pääsyä käyttö-, peli- ja turnaustietoihin.

Rekisterin tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan Käyttäjältä itseltään heidän rekisteröityessä Livegamers palveluun, päivittäessään käyttäjätietoja, käyttäessään palvelua tai osallistuessaan peleihin ja turnauksiin.

Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus

RBK-Media voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot RBK-Median valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

RBK-Median henkilöstöllä ja kaikilla RBK-Median lukuun toimivilla alihankkijoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin. Pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

Tietojen säilytysaika ja rekisteristä poistaminen

Tiedot säilytetään asiallisen yhteyden voimassaolon ajan ja kohtuullisen ajan sen jälkeen.